En ”blompinne” i tillvaron...

 
 

Y make sense erbjuder tjänster med inriktning på inspiration, kommunikation och mänsklig utveckling genom handledning, utbildning och coaching till organisationer, grupper och enskilda samt utvecklingsprojekt inom företag.


Y make sense stödjer individen, grupper och organisationer i kommunikationen inom, mellan och till människor med målet att skapa effektiva förändringar och tillvarata goda tillstånd. Vi skapar aktiviteter som kvalitetssäkrar, medvetandegör och återställer balanserna.


Y make sense har ett eklektiskt förhållningsätt och har kompetens inom bland annat arbetsmarknadsinriktad utbildning, rehabilitering, omställning, systematiskt arbetsmiljöarbete, konflikthantering, Kommunikologi©, Sensomotorisk stimulering, terapiformer, MI, ledarskap, stresshantering, hälsa, utomhuspedagogik och ledarskapsutveckling.

Inspiration, kommunikation & mänsklig utveckling

Galenskap är att fortsätta göra samma sak medan man hoppas på ett annat resultat.

Y make sense, YMS AB

Kontaktperson:

Ylva Grandin

tel 070-223 96 25

info@ymakesense.se


Innehar F-skattsedel

org.nr 556769-0689

Bankgiro 373-7558Gå gärna med i gruppen på