Mänsklig utveckling

 
 

Med ett eklektiskt förhållningssätt betraktar Y make sense människan och mänskligheten som en helhet där allt hänger samman och är beroende av varandra. Förändras en liten del av människan så påverkas även resten av henne, vilket i sin tur ger effekter på det som är runt omkring.


Vår mission är att bidra till en värld i balans och har därför en stark tro på varje människas kompetens och förmåga att bli medveten om vad det innebär att ta ansvar för sig själv och sin egen situation samt kunna förändra den så att upplevelsen av meningsfullhet och välbefinnande blir allt mer närvarande.


Y make sense stödjer den processen genom att vägleda så att människan kommer fram till en begriplighet, uppnår menings-fullhet och hantera situationen med sikte på att var och en klarar av att tillvarata sin fulla potential.


Y make sense förändringsarbete följer nedanstående strategi:

Utgångspunkt -->  Inblick --> Kartläggning --> Kvalitetssäkring Balanser/Obalanser -->  Nyläge --> Utvärdering -->  Annan utgångspunkt -->  Inblick --> Kartläggning --> Kvalitetssäkring Balanser/Obalanser -->  Nyläge --> osv....


Utgångspunkt - svarar på - Nuläge?

Inblick - genomförs för att säkerställa - Var?

Kartläggning - upplägg för denna förändring - Hur och Vem?

Nyläge - intentionen som ska uppnås - Varför?

Utvärdering - blev det som önskat? - Nu då?

Annan utgångspunkt - har nästa förändringssteg dykt upp?...

 

Vad är Mänsklig utveckling för Y make sense?

Galenskap är att fortsätta göra samma sak medan man hoppas på ett annat resultat.

Y make sense, YMS AB

Kontaktperson:

Ylva Grandin

tel 070-223 96 25

info@ymakesense.se


Innehar F-skattsedel

org.nr 556769-0689

Bankgiro 373-7558Gå gärna med i gruppen på