Kommunikologi

 
 

Kommunikologi© kan sägas vara den samlade kunskapen om människan, dess behov och de beteenden som vi alla gemensamt besitter.


Kommunikologi© definieras som studiet av och läran om struktur och dynamik inom kommunikation och förändring, en tvärgående metadisciplin där man definierar all upplevelse och allt beteende som kommunikation. Förändring kan beskrivas som målet och kommunikation som medlet.
Utbildning i Kommunikologi©

Utbildning i Kommunikologi© leder fram till en tvärgående metakompetens. Detta innebär att kompetensen är gemensam för olika områden och sammanhang inom humaniora, som till exempel pedagogik, ledarskap, personlig utveckling, journalistik, familjeliv, idrott, organisationsutveckling eller terapi. Det innebär också att kompetensen är gemensam för alla systemnivåer såsom individ, relation, grupp, organisation och samhälle.

 

Historik

Med inspiration från bland andra Gregory Batesons och Jurgen Roeschs tvärvetenskapliga ambitioner, en mängd forskningsresultat från Palo Alto-gruppen, samt John Grinders och Richard Bandlers kompetensforskning i början av 1970-talet började de norska pedagogerna Jorunn Sjøbakken och Truls Fleiner tidigt på 1970-talet med komparativa studier och undersökningar. De genomförde jämförande studier och sammanfattningsarbete inom humanvetenskaperna.

 

Deras studier ledde fram till identifiering av gemensamma "kommunikationsnycklar" som tillsammans med de som tagits fram från Bateson till Grinder/Bandler, har visat sig vara de aktiva ingredienserna i all kommunikation och förändring. Den nya tvärgående disciplinen Kommunikologi© etablerades.

Sedan 1985 driver Sjøbakken och Fleiner utbildningsverksamhet i Norden genom Skandinavisk Institutt for Kommunikologi.

Läs mer>>

 

Kommunikologi© - en tvärgående metadisciplin

Galenskap är att fortsätta göra samma sak medan man hoppas på ett annat resultat.

Y make sense, YMS AB

Kontaktperson:

Ylva Grandin, cert Kommunikolog

tel 070-223 96 25

info@ymakesense.se


Innehar F-skattsedel

org.nr 556769-0689

Bankgiro 373-7558Gå gärna med i gruppen på