Individutveckling

 
 


Nedan är områden du kan få stöd i:

Arbetsmarknads inriktade insatser/utbildning
Medvetandegöra kommunikation - från ord till handling

Ledarskapsutveckling

Ökad självkänsla och självförtroende

Uppnå eller tillvarata inre och yttre balans

Stressreducering

”Härvarande” och tillvarata egna resurser från det som är

Definiera och förstärka personlig vision samt egen potential

Uppnå eller behålla välbefinnandet


Individuell vägledning - så här går det till...

En individuell vägledning går oftast till på följande sätt. Räkna med att tillfället tar ca 1-1,5 timmar.


Y make sense har som mål att lyfta fram individens egna förmåga, skapa medvetenhet och välbefinnande. Vägledningen har som syfte att ge dig förutsättningar för din fortsatta utveckling, möjligheter att uppnå din fulla kraft och potential i de förändringar som är aktuella för dig och uppmärksammar mentala, fysiska och emotionella processer. 


Vägledningen bygger alltså inte på enbart samtal utan Y make sense har ett eklektiskt förhållningssätt och tillämpar därmed olika sätt att stötta dig att uppnå effektiva förändringar.


Antalet vägledningar kan variera beroende av vilket/vilka förändringssteg du som individ står inför. Av erfarenhet rekommenderas att genomföra minst tre individuella vägledningar med ca 2-3 veckors mellanrum.


Under första tillfället skapas ett inledande förtroende och en kartläggning av balanser och obalanser. Första tillfället innehåller även en del information att smälta inför kommande tillfällen.


Det kan vara en fördel att inte ha bråttom till nästa aktivitet efter avslutad vägledning eftersom det kan ha kommit upp delar som behöver din uppmärksamhet och reflektion samt att ditt tempo kan vara annorlunda direkt efter en individuell vägledning och det är till stor fördel att låta det som dykt upp få sjunka in.

Vi vågar tro att du har ”receptet på ditt liv”.
Y make sense erbjuder en ”ingrediens” eller ger råd om ett annat sätt att tillreda ditt recept på. Det kan räcka med att tillsätta en ny krydda i tillvaron så är individutvecklingen ett faktum.

Galenskap är att fortsätta göra samma sak medan man hoppas på ett annat resultat.

Y make sense, YMS AB

Kontaktperson:

Ylva Grandin

tel 070-223 96 25

info@ymakesense.se


Innehar F-skattsedel

org.nr 556769-0689

Bankgiro 373-7558Gå gärna med i gruppen på