Grupp- & organisationsutv.

 
 

De tre viktigaste faktorerna för fungerande relationer  - mellan människor eller inom företag - är respekt, tydlighet och trovärdighet.


Att ge respekt, vara tydlig och sann är absolut fundamentalt för all kommunikation människor emellan.
Därför lägger Y make sense fokus på just detta.


Y make sense antar utmaningen i att göra det tydliga enkelt och det enkla trovärdigt...


Låt Y make sense komplettera det ni redan startat i er verksamhets- och organisationsutveckling. Vi stödjer er gärna med att skapa förståelse och tydlighet i organisationen.


Nedan är områden Y make sense kan stödja er i:

Arbetsmarknadsinriktade insatser/utbildning

Omställningsprogram

Rehabiliteringsprogram

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Värderingsarbeten

Bemötande

Balans i gruppen/organisationen

Konflikthantering

Effektiva möten och tydliga mötesstrategier

Teambuilding

Definiera & nå ut med visionen till alla medarbetare

Ta fram kraften ur processer, metoder, arbetssätt osv

Medvetandegöra kommunikation - från ord till handling

Y make sense uppgift är att stödja människan inom organisationen, avdelningen och i gruppen.

Galenskap är att fortsätta göra samma sak medan man hoppas på ett annat resultat.

Y make sense, YMS AB

Kontaktperson:

Ylva Grandin

tel 070-223 96 25

info@ymakesense.se


Innehar F-skattsedel

org.nr 556769-0689

Bankgiro 373-7558Gå gärna med i gruppen på